Cadw Simneiai Gogledd Cymru'n Lân ers 1947

Kleen Sweep

01745 860360

Cadw eich Simnai yn Lân

Mae simdde glan yn golygu bod eich peiriannau chi yn gweithio yn fwy effeithiol ac cewch fwy o wres o'ch tanwydd. Mae hyn yn rheswm da iawn i llnau eich simdde yn rheolaidd.

Ond rheswm mwy pwysig yw bod simdde bydr neu wedi ei blocio yn medry achosi i lefelau uchel o'r nwy marwol carbon monocsid ddigwydd. Nwy anweledig, ddi-ogleu, tua'r un mod drwm ac aer yw hwn, sydd yn medru lladd os mae rhywun yn anadlu ddigon ohono.

Rhestr llawn o gelfi glanhau, brysiau sugnydd llwch. Yswiriant llawn, aelod o Hetas a APICS. Diswyddir hen nythau adar, tystysgrifau glanhau simneiai ar gael.

Argymhellir glanhau simneiai a fliwiau yn ol yr amserlen olynol wrth defnydd normal:  

  • Tanwyd di-fwg unwaith y flwyddyn
  • Glo bitiwmin dwywaith y flwyddyn
  • Dyfaisiau llosgi coed pob tri mis pan maent yn cael eu defnyddio
  • Offerynau llosgi olew unwaith y flwyddyn
  • Tanau nwy pob blwyddyn os ydynt wedi eu cynllino ar gyfer glanhau (dyle diswyddo offerynau nwy gan peirianydd nwy cyn glanhau)

Glanhau Simneiai

Andy Jones
Kleen Sweep
Coed Digain
Llangernyw
LL22 8PP

01745 860360