Cadw Simneiai Gogledd Cymru'n Lân ers 1947

Kleen Sweep

01745 860360

Kleen Sweep

Cwmni glanhau simneiai yw Kleen Sweep, yn gweithredu yng Ngogledd Cymru ers 1947.

Ydym yn glanhau pob math o simneiai a ffliwiau, ar tân agored, ffwrn llosgi coed, Aga/Rayburn/Esse etc. tanwyd soled neu olew.

Ar gyfer effeithrwyd eich tanio, ac eich diogelwch personol, ydym yn awgrymu eich bod yn cael glanhau eich simnai neu ffliw yn flynyddol.

Ydym yn gweithredu am y rhan fwyaf yn siroedd Conwy, Dinbych, Gwynedd a Fflint. Os ydych unrhyw le yng Ngogledd Cymru ac eisio rhywun i lanhau eich simnai, galwch ni. Os nad ydym ar gael, gadewch neges a'ch rhif ffon, a dawn yn ôl atoch chi â nodiad pris cyn gynted a sy'n bosib.

Glanhau Simneiai

Andy Jones
Kleen Sweep
Coed Digain
Llangernyw
LL22 8PP

01745 860360